احسان یارشاطر


احسان‌الله یارشاطر
Ehsan Yarshater.png
زادروز۱۴ فروردین ۱۲۹۹ (۹۸ سال)
همدان، ایران
ملیتایرانی
تحصیلاتدکترای ادبیات فارسی
دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران
از دانشگاهدانشگاه تهران
مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا، دانشگاه لندن
پیشهاستاد دانشگاه
مؤسس دانشنامه ایران و اسلام
مؤسس دانشنامه ایرانیکا
بنیان‌گذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب
نهاددانشنامه ایرانیکا
شناخته‌شده برایسرویراستار دانشنامه ایرانیکا، صاحب کرسی ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا
نقش‌های برجستهبنیان‌گذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا و بنیان‌گذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب
وبگاه
رسمی