پروفسور ابوالقاسم غفاری: هر چند که انگلیسی انیشتین در آن زمان چندان خوب نبود، اما بعد از خواندن و مطالعۀ مقالۀ علمی‌ام، از طریق پست جوابی برایم ارسال کرد. ایشان نوشته بود Very Interestingیعنی بسیار جالب است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری، پروفسور ابوالقاسم غفاری در سال 1286 هجری شمسی مصادف با 1907 میلادی در محلۀ میدان بهارستان تهران متولد شد. وی در طول حیات ارزشمند خود شاهد دو جنگ جهانی اول و دوم و نیز انقلاب‌ها و دگرگونی‌های مختلفی در عرصه‌های بین‌المللی و نیز در داخل ایران بود. با این وجود ایشان همواره، تنها در راه اعتلای علمی ایران و جهان قدم برداشت و تند باد حوادثِ روزگار وی را از اهداف اولیه‌اش دور نکرد.

پروفسور غفاری علارغم کهولت سن، به دلیل حافظۀ استثنایی که داشت حتی دوران قبل از به حکومت رسیدن سلسۀ پادشاهی پهلوی و به قدرت رسیدن رضا شاه را به وضوح و با جزئیات کامل به خاطر داشت.