تبلیغات
نازنوروز مهرگانی - گلچین اشعار استاد شفیعی کدکنی
نازنوروز مهرگانی
اعتلای زبان وادبیات میهن عزیزم وپاسداشت بزرگان ادبی وعلمی این مملکت ،نیز همه پژوهشگران ادبیات در ایران و دنیا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ ازهمه کسانی که درعرصه ادبیات کشور فعال وصاحب نظر میباشند استقبال می کند ،همچنانکه به سالکان مبتدی این حوزه با احترام می نگرد و درخواست آنان را اجابت می نماید .گیلان پژوهان ومخصوصا تالش پژوهان وگویشوران تالشی در وبلاگ من سهم عمده ای دارند واین وبلاگ پژوهشهای آنان را ارج می گذاردوسعی درمعرفی آنان دارد.موسیقی سنتی نیز میتواند در حوزه کار ما باشد .صاحب این وبلاگ به صورت مستقیم وغیر مستقیم با دانشجویان زبان وادبیات فار سی وسایر رشته ها در ارتباط است و بدین جهت بعضی از پست ها رابه درخواست آنان دروبلاگ می آورم .به همین مناسبت سطح علمی مطالب میتواند نوسان داشته باشد.گاه به شکل تخصصی وگاه به صورت عام وهمه فهم. توفیق روز افزون برای همه .

مدیر وبلاگ :دکتراحمدرضا نظری چروده
مطالب اخیر
نظرسنجی
به کدامیک از موضوعات زیر بیشتر علاقه مند هستید؟
گر درختی از خزان بی برگ شد
یا کرخت از سورت سرمای سخت

هست امیدی که ابر فرودین
برگها رویاندش از فر بخت

بر درخت زنده بی برگی چه غم
وای بر احوال برگ بی درخت 
ای مهربان تر از برگ در بوسه‌های باران
بیداری ستاره ، در چشم جویباران

آیینه ی نگاهت؛ پیوند صبح و ساحل
لبخندِ گاه گاهت ؛ صبح ِ ستاره باران

بازآ که در هوایت ، خاموشی جنونم
فریادها بر انگیخت از سنگ ِ کوهساران

ای جویبار ِ جاری ! زین سایه برگ مگریز
کاین گونه فرصت از کف ، دادند بی شماران

گفتی : "به روزگاری مهری نشسته بر دل!"
"بیرون نمی‌توان کرد، حتی به روزگاران"

بیگانگی ز حد رفت، ای آشنا مپرهیز
زین عاشق ِ پشیمان، سرخیل شرمساران

پیش از من و تو بسیار ، بودند و نقش بستند
دیوار ِ زندگی را زین گونه یادگاران

وین نغمه ی محبت، بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقیست آواز ِ باد و باران

شفیعی کدکنی


گر شادی وصال تو یک دم نمی رسد 
شادم که جز غمت به دلم غم نمی رسد 

خورشید اگر به مشت زری وصل گل خرید 
هرگز به پاکبازی شبنم نمی رسد 

ای ابر رهگذار، به برقی نوازشی 
بر کشت زار ما اگرت نم نمی رسد 

چون مرغکان گلشن تصویر شیونم 
هرگز به گوش آن گل خرم نمی رسد 

با آن که همچو آینه ام در غبار غم 
گردی ز من به خاطر همدم نمی رسد


شفیعی کدکنی


دارم سخنی با تو گفتن نتوانم

وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم


تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت

من مست چنانم که شنفتن نتوانم


شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه

گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم


چون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوار

گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم


دور از تو من سوخته در دامن شبها

چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم


فریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغ

چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم


ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهم

دارم سخنی با تو گفتن نتوانم

شفیعی کدکنی
طفلی به نام شادی دیری است گمشده است

با چشم های روشن براق

با گیسوی بلند به بالای آرزو

هر کس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خزر

شفیعی کدکنی
شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟
شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟

می خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان
...نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟

کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن
شیهه ی اسب و هیاهوی سوارانت کو؟

زیر سرنیزه ی تاتار چه حالی داری؟
دلِ پولادوَش شیر شکارانت کو؟

سوت و کور است شب و میکده ها خاموش اند
نعره و عربده ی باده گسارانت کو؟

چهره ها درهم و دلها همه بیگانه ز هم
روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟

آسمانت همه جا سقف یکی زندان است
روشنای سحر این شب تارانت کو؟


شفیعی کدکنی
شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب

من بودم و جویبار و بیداری آب

وین جمله مرا به خامشی می گفتند

کاین لحظه ی ناب زندگی را دریاب

شفیعی کدکنی


 من از خراسان و

تو از تبریز و

او از ساحل بوشهر

با شعرهامان شمع هایی خرد

بر طاق این شبهای وحشت بر می افروزیم

یعنی که در این خانه هم

چشمان بیداری

باقی ست

یعنی در اینجا می تپد قلبی و

نبض شاخه ها زنده ست

هر چند

با زهر سبز آلوده و از وحشت آکنده ست

این شمع ها گیرم نتابد

در شبستان ابد در غرفه ی تاریخ

گیرم فروغ فتح فردایی نباشد

لیک

گر کور سو

گر پرتو افشان

هر چه هست این است

یاد آور چشمان بیداری ست

وز زندگانی

گرچه شامی شوکران آکند

باری نموداری ست

شفیعی کدکنیدر این شب ها

که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد

در این شب ها

که هر آیینه با تصویر بیگانه ست

و پنهان می کند هر چشمه ای

سِـر و سرودش را

چنین بیدار و دریاوار

تویی تنها که می خوانی

تویی تنها که می خوانی

رثای قتل عام و خون پامال تبار آن شهیدان را

تویی تنها که می فهمی

زبان و رمز آواز چگور ناامیدان را

بر آن شاخ بلند

ای نغمه ساز باغ بی برگی

بمان تا بشنوند از شور آوازت

درختانی که اینک در جوانه های خرد باغ

در خواب اند

بمان تا دشت های روشن آیینه ها

گل های جوباران

تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را

از آواز تو دریابند

تو غمگین تر سرود حسرت و چاووش این ایام

تو بارانی ترین ابری

که می گرید

به باغ مزدک و زرتشت

تو عصیانی ترین خشمی که می جوشد

ز جام و ساغر خیام

درین شب ها

که گل از برگ و

برگ از باد

از خویش می ترسد

و پنهان می کند هر چشمه ای

سر و سرودش را

درین آفاق ظلمانی

چنین بیدار و دریاوار

تویی تنها که می خوانی

شفیعی کدکنیزان سوی بهار و زان سوی باران

زان سوی درخت و زان سوی جوبار

در دورترین فواصل هستی

نزدیک ترین مخاطب من باش

نه بانگ خروس هست و نه مهتاب

نه دمدمه ی سپیده دم اما

تو آینه دار روشنای صبح

در خلوت خالی شب من باش

شفیعی کدکنیمثل درخت در شب باران به اعتراف

با من بگو بگوی صمیمانه هیچ گاه

تنهایی برهنه و انبوه خویش را

یک نیم شب

صریح

سرودی به گوش باد؟

در زیر آسمان

هرگز لبت تپیدن دل را

چون برگ در محاوره ی باد

بوده ست ترجمان؟

ای آن که غمگنی و سزاوار

در انزوای پرده و پندار

جوبار را ببین که چه موزون

با نغمه و تغنی شادش

از هستی و جوانی

وز بودن و سرودن

تصویر می دهد

بنگر به نسترن ها

بر شانه های کوته دیوار

زان سوی بید ها و چناران

آنک شمیم صبح بهاران

بهتر همان که با من

خود را به ابر و باد سپاری

مثل درخت در شب باران

شفیعی کدکنی...در دوردست باغ برهنه چکاوکی

بر شاخه می سراید

این چند برگ پیر

وقتی گسست از شاخ

آندم جوانه های جوان

باز می شود

 بیداری بهار

آغاز می شود 

شفیعی کدکنی


 

آن صداها به کجا رفت

صداهای بلند

 گریه ها قهقهه ها

آن امانت ها را

آسمان آیا پس خواهد داد ؟

پس چرا حافظ گفت؟

آسمان بار امانت نتوانست کشید

نعره های حلاج

بر سر چوبه ی دار

به کجا رفت کجا ؟

به کجا می رود آه

چهچهه گنجشک بر ساقه ی باد

آسمان آیا

این امانت ها را

باز پس خواهد داد ؟ 

شفیعی کدکنیعمر از کف رایگانی می رود
کودکی رفت و جوانی می رود

این فروغ نازنین بامداد
در شبانی جاودانی می رود

این سحرگاه بلورین بهار
روی در شامی خزانی می رود

چون زلال چشمه سار کوه ها
از بر چشمت نهانی می رود

ما درون هودج شامیم و صبح
کاروان زندگانی می رود 

  شفیعی کدکنی
دست به دست مدعی شانه به شانه می روی
آه که با رقیب من جانب خانه می روی

بی خبر از کنار من ای نفس سپیده دم
گرم تر از شراره ی آه شبانه می روی

من به زبان اشک خود می دهمت سلام و تو
بر سر آتش دلم همچو زبانه می روی

در نگه نیاز من موج امید ها تویی
وه که چه مست و بی خبر سوی کرانه می روی

گردش جام چشم تو هیچ به کام ما نشد
تا به مراد مدعی همچو زمانه می روی

حال که داستان من بهر تو شد فسانه ای
باز بگو به خواب خوش با چه فسانه می روی؟


شفیعی کدکنی 

آن را که در هوای تو یک دم شکیب نیست
 با نامه ایش گر بنوازی غریب نیست

 امشب خیالت از تو به ما با صفاتر است
 چون دست او به گردن و دست رقیب نیست

اشکم همین صفای تو دارد ولی چه سود؟
 آینه ی تمام نمای حبیب نیست

 فریاد ها که چون نی ام از دست روزگار
صد ناله هست و از لب جانان نصیب نیست

سیلاب کوه و دره و هامون یکی کند
 در آستان عشق فراز و نشیب نیست

 آن برق را که می گذرد سرخوش از افق
پروای آشیانه ی این عندلیب نیست 

 
شفیعی کدکنی
شعله ی آتش عشقم منگر بر رخ زردم
همه اشکم همه آهم همه سوزم همه دردم

 چون سبویی که شکسته ست و رخ چشمه نبیند
کو امیدی که دگرباره همآغوش تو گردم؟

لاله ی صبح بهارم که درین دامن صحرا
 آتش داغ گلی شعله کشد از دم سردم

کس ندانست که چون زخم جگر سوز نهانی
سوختم سوختم از حسرت و لب باز نکردم

جلوه ی صبح جوانی به همه عمر ندیدم
 با خزان زاده ام آری گل زردم گل زردم 

شفیعی کدکنی

 


آخرین برگ سفرنامه ی باران
 این است
که زمین چرکین است 

شفیعی کدکنینوع مطلب : دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، زندگینامه شاعران، حکایت های فارسی، خاطرات بزرگان ادب فارسی، عشق در شعر فارسی، اشعار تغزلی، شعر نو، اشعار وکلام سمبلیک، اشعار اجتماعی، نمایش شعر، 
برچسب ها : اشعار شفیعی کدکنی،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 21 اسفند 1396
چهارشنبه 9 مرداد 1398 ساعت 00 و 30 دقیقه و 26 ثانیه

This is nicely said! !
trust pharmacy canada canada medication cost canada online pharmacies aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmaceuticals companies online pharmacies tech school pharmacy canada plus canadian viagra canadian drug drugstore online shopping
دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 08 و 38 دقیقه و 35 ثانیه

Many thanks. Excellent stuff.
where to buy cialis in ontario viagra vs cialis cialis in sconto prescription doctor cialis the best choice cialis woman price cialis best preis cialis 20mg schweiz wow cialis 20 online prescriptions cialis interactions for cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 02 و 08 دقیقه و 30 ثانیه

Wow a good deal of beneficial advice!
cialis pas cher paris cialis flussig 200 cialis coupon deutschland cialis online cialis 5 mg scheda tecnica safe dosage for cialis cialis uk cialis per paypa cialis tadalafil online cialis canada on line
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 16 و 54 دقیقه و 06 ثانیه

Thanks a lot! I appreciate this.
cialis generic tesco price cialis look here cialis order on line side effects for cialis buy cialis online nz cipla cialis online how to purchase cialis on line we recommend cialis info cialis generika in deutschland kaufen cialis mit grapefruitsaft
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 08 و 32 دقیقه و 05 ثانیه

Really loads of fantastic information!
cialis in sconto cialis online holland opinioni cialis generico wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 effetti collaterali canadian discount cialis cialis alternative viagra cialis levitra dose size of cialis legalidad de comprar cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 19 و 14 دقیقه و 30 ثانیه

Amazing a lot of wonderful info!
we like it safe cheap cialis cialis generique 5 mg cialis coupons printable viagra cialis levitra cialis tablets interactions for cialis cialis billig we like it cialis soft gel cialis cost cialis generico
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 04 و 35 دقیقه و 18 ثانیه

Cheers. I enjoy this!
cialis australian price india cialis 100mg cost cialis online deutschland viagra or cialis opinioni cialis generico prices on cialis 10 mg buy name brand cialis on line cialis patent expiration cialis side effects cialis tablets
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 14 و 50 دقیقه و 10 ثانیه

Wonderful advice. Regards!
brand cialis nl cialis coupons miglior cialis generico cialis generique cialis super kamagra cialis pas cher paris click now cialis from canada ou acheter du cialis pas cher cialis reviews enter site natural cialis
جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 10 و 17 دقیقه و 28 ثانیه

Nicely put, With thanks.
acquistare cialis internet cialis coupon we choice cialis pfizer india cialis patentablauf in deutschland prix cialis once a da generic cialis at the pharmacy cialis farmacias guadalajara generic cialis pill online sublingual cialis online cialis generic tadalafil buy
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 06 و 45 دقیقه و 29 ثانیه

Thanks a lot! Very good stuff!
cialis 30 day trial coupon buy generic cialis safe site to buy cialis online cialis generico online cipla cialis online wow cialis 20 cialis daily cialis arginine interactio cialis venta a domicilio cialis therapie
جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 23 و 53 دقیقه و 01 ثانیه

Regards, Numerous info!

cost of cialis per pill safe dosage for cialis buying cialis in colombia look here cialis order on line how do cialis pills work cialis lowest price get cheap cialis enter site natural cialis cost of cialis cvs precios cialis peru
چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 21 و 48 دقیقه و 24 ثانیه

Thanks a lot, I like this.
rx from canada canadian drugs trust pharmacy canadian buy viagrow canadian pharmaceuticals for usa sales good canadian online pharmacies pharmacy canada 24 canada medication canadian medications list pharmacy canada online prescriptions
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 03 و 26 دقیقه و 32 ثانیه

Amazing plenty of superb facts!
cialis 100 mg 30 tablet cialis flussig cialis name brand cheap cialis daily reviews cialis generico online only best offers 100mg cialis cialis et insomni i recommend cialis generico cialis kamagra levitra cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 14 و 29 دقیقه و 21 ثانیه

Fine stuff. Appreciate it!
tadalafil 10 mg cialis generico postepay cialis vs viagra click here cialis daily uk cialis per paypa generic cialis at walmart side effects for cialis cialis pills boards cialis arginine interactio cialis diario compra
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 03 و 02 دقیقه و 39 ثانیه

Fine write ups. Kudos!
i recommend cialis generico cialis 30 day sample cialis in sconto cialis italia gratis cialis en 24 hora cialis with 2 days delivery cialis canadian drugs cialis qualitat no prescription cialis cheap cheap cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 02 و 30 دقیقه و 31 ثانیه

With thanks, Wonderful information!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for sale in europa where do you buy cialis generic cialis at the pharmacy buy brand cialis cheap miglior cialis generico tadalafil 20 mg cialis 100mg suppliers free cialis cialis prezzo di mercato
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 14 و 07 دقیقه و 24 ثانیه

Wow quite a lot of helpful tips!
generic cialis 20mg uk cialis online safe dosage for cialis click here cialis daily uk venta cialis en espaa cialis 20 mg cost cialis kaufen wo non 5 mg cialis generici when can i take another cialis free cialis
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 02 و 04 دقیقه و 12 ثانیه

You made the point.
link for you cialis price price cialis per pill cost of cialis per pill cialis 20 mg best price buy cialis uk no prescription generic cialis tadalafil cialis y deporte only best offers cialis use cialis generico en mexico cialis italia gratis
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 14 و 44 دقیقه و 19 ثانیه

Kudos! I like this!
cialis preise schweiz tadalafil 5mg buy cheap cialis in uk cialis side effects dangers prices on cialis 10 mg ou acheter du cialis pas cher generic cialis tadalafil cialis 100mg suppliers cialis price in bangalore cialis 30 day trial coupon
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 02 و 57 دقیقه و 55 ثانیه

Superb posts. Appreciate it.
cialis purchasing cialis 30 day sample cialis manufacturer coupon cialis baratos compran uk cialis 5 mg para diabeticos canadian drugs generic cialis cialis generico lilly buy cialis sample pack price cialis best discount cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 15 و 38 دقیقه و 24 ثانیه

You actually expressed it terrifically.
cialis super kamagra cialis prezzo in linea basso cialis prices cialis dose 30mg look here cialis order on line the best site cialis tablets best generic drugs cialis cialis arginine interactio pastillas cialis y alcoho compare prices cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 03 و 33 دقیقه و 55 ثانیه

Terrific write ups. With thanks.
generic cialis with dapoxetine safe site to buy cialis online prices for cialis 50mg generic cialis tadalafil buy cialis generic for cialis interactions for cialis venta cialis en espaa 5 mg cialis coupon printable rezeptfrei cialis apotheke
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 18 و 11 دقیقه و 23 ثانیه

Nicely put, Many thanks!
buy levitra generic buy levitra online levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra 20 mg buy levitra 20 mg buy generic levitra buy levitra 20 mg vardenafil 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10 و 24 دقیقه و 07 ثانیه

Helpful posts. Thanks.
are there generic cialis tadalafil 5mg cialis 5 effetti collaterali cialis kaufen cialis 5 mg we use it cialis online store cialis usa cost no prescription cialis cheap cialis 20 mg best price we like it cialis soft gel
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 05 و 18 دقیقه و 06 ثانیه

You said that terrifically.
cialis 20mg preis cf generic cialis at the pharmacy get cheap cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis pills boards buy original cialis cialis pills in singapore cialis tadalafil cialis side effects cialis generic availability
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 21 و 18 دقیقه و 52 ثانیه

You reported it terrifically!
cialis tablets cialis 10mg prix pharmaci calis only here cialis pills cialis daily reviews how to buy cialis online usa cialis savings card how to purchase cialis on line buy name brand cialis on line cialis coupons printable
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 23 و 18 دقیقه و 07 ثانیه

Awesome write ups. Cheers.
canadian pharmacies-24h drugstore online canada canada medication prices canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmaceuticals nafta trust pharmacy canada canadian pharmacies-24h canada medications buy trusted pharmacy canada scam canadian online pharmacies reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 06 و 02 دقیقه و 42 ثانیه

Truly quite a lot of awesome tips.
how to get cheap viagra buying viagra from canada viagra online rx buy viagra overnight delivery order viagra without rx online how to get viagra online pfizer viagra is it illegal to buy viagra buy viagra uk online where can i order viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 22 و 13 دقیقه و 29 ثانیه

You actually expressed this well!
cialis coupon viagra vs cialis vs levitra cialis 05 generic cialis 20mg uk costo in farmacia cialis buy generic cialis generico cialis mexico cialis kaufen bankberweisung cialis online napol cialis generic availability
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 04 و 18 دقیقه و 51 ثانیه

With thanks. Valuable information.
wow cialis tadalafil 100mg cialis per paypa cialis sale online we choice cialis pfizer india cialis 10 doctissimo does cialis cause gout click now buy cialis brand usa cialis online cialis daily legalidad de comprar cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ادبیات ایران وگیلان وتالش